Menu

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:14
Wczoraj:33
W tym tygodniu:203
W tym miesiącu:538
Wszystkich:266362
Home Plan Odnowy Wsi

Plan odnowy wsi

PLAN  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI BOROWCE

na lata 2008 -2013

I. Wstęp

 


Przemiany systemowe w Polsce oraz twarde warunki gospodarki rynkowej wywołały także ogromne zmiany w życiu rodzin wiejskich. W dobie kryzysu rolnictwa, zmiana charakteru gospodarstwa i szukanie dodatkowych źródeł dochodu powinny być na pierwszym planie w strategiach rozwoju gmin.


Jednak aby zmiany we wsi następowały intensywnie i prawidłowo, potrzebna jest współpraca władz gminy z jej mieszkańcami. Ważnym zadaniem wspólnym dla  gminy i jej mieszkańców jest dbałość o przyjemny i estetyczny wygląd wsi, o tereny zielone , ekologię , organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych i integracyjnych.  To również dbałość o obiekty pamiątkowe takie jak kapliczki wiejskie i o odtworzenie tradycyjnej atmosfery wsi. Istotne jest popieranie inicjatyw  zmierzających do poprawy społeczno - gospodarczej wsi.


Realizacja wymienionych przedsięwzięć , to praca na lata. Dlatego niezbędne jest opracowanie programu odnowy wsi, który powinien być częścią szerszego programu strategii społeczno - gospodarczej gminy. Istotna jest potrzeba kształtowania przychylnych postaw społecznych wobec tego przedsięwzięcia   i przełamywania obaw przed ryzykiem wprowadzania nowości.


Niniejsze opracowanie jest planem działania dla miejscowości Borowce, której mieszkańcy wykazali już bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej w czasie realizacji projektu w 2007 r.

 

Harmonogram planowanych przedsięwzięć

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Nazwa zadania

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

remont budynku - wymiana okien, naprawa i malowanie ścian
 

 

 

 

 

 

budowa drogi gminnej Borowce - Łysiny

 

 

 

 

 

organizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieży

  

 

 

 

 

remont budynku
-
instalacja elektryczna, sanitariaty, ogrzewanie

 

 

 

 

 

 

naprawa kostki brukowej lub położenie nakładki asfaltowej

 

 

 

 

  

budowa ciągów pieszych - chodników

 

 

 

 

zagospodarowanie działki 141 dla potrzeb turystycznych

 

 

 

 

 

 

zagospodarowanie działki 186 - budowa boiska

 

 

 

 

 

wymiana pokrycia dachowego

termomodernizacja

 

 

 

 

 

 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

 


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

 

W miejscowości Borowce wyróżniamy trzy obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Pierwszy obszar to działka komunalna nr 141 o powierzchni 0,17 ha położona w południowo-zachodniej części miejscowości (przy drodze, na samym wjeździe do wsi). Częściowo zagospodarowana (palenisko, ławeczki, huśtawka) pełni dla społeczności lokalnej i przybywających do wsi gości ważną funkcję społeczną.

Drugim obszarem jest działka komunalna nr 186 o powierzchni 0,34 ha położona w centrum wsi przy drodze biegnącej w kierunku wschodnim do wsi Łysiny. Na terenie tym znajduje się budynek stanowiący mienie komunalne gminy, w którym mieści się świetlica dla dzieci i młodzieży o nazwie „Leśny Zakątek” oraz duża sala zaspokajająca potrzeby integracyjne społeczności lokalnej. Na działce tej jest zagospodarowany skwer (chodnik i ławeczki ) oraz mini plac zabaw dla dzieci. W przestrzeni publicznej teren ten spełnia bardzo ważną rolę dla mieszkańców Borowców.

Trzecim obszarem jest działka komunalna nr 178 o powierzchni 0,11 ha położona w południowo-wschodniej części wsi, przy drodze w kierunku Koniecpola. Znajdują się tam fundamenty po starej remizie, na bazie których społeczność lokalna zamierza postawić wiatę biesiadną dla własnych potrzeb.

Wieś Borowce posiada typową zabudowę skupioną po obu stronach przebiegającej przez wieś drogi, częściowo powiatowej, a częściowo gminnej.

Wszystkie wymienione tereny, ze względu na układ przestrzenny wsi, stanowią bardzo szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców tym bardziej, że Borowce są położone na terenach leśnych i nie sąsiadują bezpośrednio z innymi miejscowościami.

 

Realizacja przedsięwzięć ujętych w planie odnowy miejscowości:

Rok 2008 - wykonano częściowy remont sali dla potrzeb społeczności lokalnej, wymieniono okna, naprawiono i pomalowano ściany.

Rok 2009 - remont dachu ( budowa nowych kominów, pokrycie papą termozgrzewalną, orynnowanie budynku świetlicy),  częściowo zagospodarowano działkę nr 141, wybudowano palenisko,wykonano ławeczki. Zagospodarowano także działkę Nr 186 - w ramach konkursu "Przedsięwzięć Odnowy Wsi" uporządkowano skwer w centrum wsi - położono chodnik, zabudowano pięć ławeczek oraz urządzenia zabawowe dla dzieci i młodzieży i nasadzono  krzewy ozdobne.

Rok 2010/2011 - na  działce Nr 178 postawiono wiatę biesiadną z paleniskiem wyposażoną w stoły i ławeczki.

Rok 2011 - wykonano kapitalny remont drogi gminnej Borowce - Łysiny.

Rok 2011/2012 - wykonano centralne ogrzewanie kominkowe w budynku świetlicy.

Rok 2012 - na działce nr 186 powstało boisko dla dzieci i młodzieży.

Rok 2013 - remont budynku świetlicy - termomodernizacja, sanitariaty, wymiana instalacji elektrycznej. Dalsze zagospodarowanie działki nr 141 na której postawiono dla potrzeb turystycznych altankę.

Kalendarz

16 Grudnia 2017
Sobota
Imieniny obchodzą:
Adelajda, Ado,
Albina, Alina,
Ananiasz, Bean,
Zdzisława
Do końca roku zostało 16 dni.

Mini galeria