Menu

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:14
Wczoraj:33
W tym tygodniu:203
W tym miesiącu:538
Wszystkich:266362
Home Daj Głos Mieszkańcom

Daj Głos Mieszkańcom


****************************************************************

Projekt „Daj głos mieszkańcom!” jest uzupełnieniem działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Fundację im. Stefana Batorego w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Masz głos, masz wybór”. Celem akcji, prowadzonej od wyborów samorządowych w 2006 roku, jest angażowanie mieszkańców do interesowania się sprawami lokalnymi i zachęcanie do  kontaktowania się z władzami gminy.

W ramach Projektu „Daj głos mieszkańcom” chcemy motywować radnych i liderów organizacji do komunikowania się z mieszkańcami Chcemy dostarczyć radnym i liderom organizacji inspiracji, umiejętności i wiedzy, która pomoże im pewnie wyjść do mieszkańców  gminy, konsultować z nimi problemy lokalne, wspólnie szukać ich rozwiązań.

"Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych".

Przykładowy obraz

W dniach 22-24 stycznia 2010 r. wzięliśmy udział w warsztatach "Kim jest lider?". Rozpoczęliśmy tym samym udział w projekcie, który m.innymi będzie realizowany w naszej gminie przez przedstawicieli ngo - samorząd. W ośrodku w Popowie k/Serocka mieliśmy okazję wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami akcji,  a spotkania z trenerami i tutorami pomogły ukierunkować nasze zamierzone działania.

Zapraszamy mieszkańców i władze samorządowe do zainteresowania się naszą akcją i  wzięcia w niej aktywnego udziału.

Przed nami wizyta studyjna w jednostkach samorządu w Anglii. Model angielski jest najstarszy, bowiem zainicjowany został w XVII wieku, kiedy to po powstaniu parlamentu administrowanie w terenie przekazano związkom samorządowym.
W dniach 21-27 lutego 2010 r. będziemy gośćmi jednostek samorządu w czterech miejscowościach w Wielkiej Brytanii.
Będziemy brali udział w sesji budżetowej Rady Miasta Oksford, radny Jim Campbell objaśni nam system brytyjskiego samorządu terytorialnego, spokamy się także z dyrektorem generalnym urzędu miasta  Peterem Slomanem.
W Urzędzie Miasta Coventry przywita naszą grupę burmistrz Jack Harrison i I sekretarz Ambasady Polskiej w Wielkiej Brytanii. Radni i urzędnicy przedstawią jak angażują społeczność lokalną i jak wspierają podejmowanie decyzji. Będziemy obserwatorami spotkania radnych z mieszkańcami dzielnicy Foleshill.
W Urzędzie Powiatu Stratford odbędzie się dyskusja z udziałem dyrektora generalnego dyrektora Paula Lankestera i radnymi na temat kontaktów z mieszkańcami. Spotkamy się także z lokalną prasą i lokalną organizacją obywatelską.
Prezentacja lokalnego życia w Long Compton, obowiązki radnego, problem kontaktu z mieszkańcami, poznanie lokalnych grup i organizacji, to jedno z ostatnich wydarzeń pobytu w Anglii.
Będziemy mieli przyjemność spotkania Profesora Zbigniewa Andrzeja Pełczyńskiego, emerytowanego wykładowcy na Uniwersytecie Oksfordzkim, założyciela Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów.
Szczegółowy program wizyty na nowej stronie projektu Daj głos mieszkańcom!

Wizyta w Anglii to spotkania z władzami samorządowymi, urzędnikami i organizacjami pozarządowymi. Z każdego spotkania czerpaliśmy wiedzę i inspiracje do dalszych działań w naszym środowisku.
Problemy władz samorządowych i mieszkańców w Anglii są podobne naszym problemom. Niemniej jednak sposoby ich rozwiązywania różnią się znacznie od naszych doświadczeń. Radny w Anglii spotyka się raz w miesiącu z swoimi wyborcami. W działaniach na rzecz społeczności lokalnej wspiera go kompetentny urzędnik jednostki samorządowej. Wspólnie czynią starania o rozwiązanie problemów i zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Jeżeli nie mogą im sprostać, z różnych przyczyn nprz. ekonomicznych, ich obowiązkiem jest udzielenie mieszkańcom odpowienich wyjaśnień.
Taka demokracja nam się marzy i być może poprzez realizację projektu, choć w niewielkim stopniu, nastąpi w naszych środowiskach poprawa kontaktów urząd - radny - mieszkaniec.

>>Kilka zdjęć z wizyty studyjnej w Anglii

>>Cała galeria na stronie projektu

Dwuosobowy, uczestniczący w projekcie zespół, wspiera Piotr Todys - tutor w Programie Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Spotkał się z nami dwukrotnie na terenie naszej gminy. W m-cu lutym omawialiśmy koncepcję naszego projektu. Tutor pomógł usystematyzować nasze działania zmierzające do poprawy komunikacji na szczeblu władza samorządowa - mieszkańcy.
W m-cu marcu, w oparciu o przygotowany zarys projektu, nakreśliliśmy szczegółowo opis celów i oczekiwane rezultaty. Uzgodniliśmy też zasoby i możliwości jakie posiadamy, lub możemy zgromadzić, a  także budowanie strategii komunikacyjnej i promocyjnej naszego projektu.
Praca z tutorem pomaga w zrozumieniu celów i wartości działania w projekcie.

"Rola komunikacji, wystąpień publicznych i budowanie relacji z otoczeniem w zarządzaniu projektem wprowadzającym zmiany" to główny temat warsztatów, w których uczestniczyliśmy w dniach 8-11 kwietnia 2010 r. Mieliśmy możliwość wysłuchania Szymona Osowskiego - głównego prawnika Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, który w oparciu o wybrane elemeny działania samorządu gminy i jednostek pomocniczych wyjaśniał "Ile prawa mają mieszkańcy".
Udział w warsztatach pomaga w komunikowaniu wizji zmiany, do której wspólnie z mieszkańcami będziemy dążyć.

>>Zdjęcia z warsztatów

Wizyta studyjna w Wielkopolsce w dniach 7-9 czerwca 2010 r. to nowe, godne naśladowania doświadczenie. Imponujące są kwoty pozyskiwanych dotacji unijnych w ramach różnego rodzaju projektów i konkursów. Poza dużymi projektami inwestycyjnymi dokonania samorządów, wspólnot osiedlowych i jednostek pomocniczych gmin są wyjątkowe. Zaufanie władz samorządowych wspólnotom i organizacjom pozarządowym pozwoliło odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców. W Poznaniu stworzono osiedlowe tereny rekreacyjne. Murowana Goślina może się pochwalić skutecznością w pozyskiwaniu inwestorów. Współpraca z mieszkańcami zaowocowała utworzeniem terenów rekreacyjno sportowych i placów zabaw. Gmina działa intensywnie na rzecz promocji własnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego tworząc z niego produkt turystyczny. Oborniki to gmina delegująca częściowo zadania własne na organizacje pozarządowe. Dzięki dobrej współpracy z Lokalną Grupą Działania realizowane są inicjatywy mieszkańców . Władze samorządowe stwarzają atmosferę sprzyjającą działaniom obywatelskim i społecznym. Warto było poznać na czym tak naprawdę polega funkcjonowanie samorządu. Aby i w naszej gminie tak dobrze się działo musi nastąpić poprawa komunikacji pomiędzy władzami i obywatelami .

 

Celem projektu realizowanego w Gminie Dąbrowa Zielona jest poprawienie istniejących i stworzenie nowych form wymiany informacji na poziomie władze samorządowe - obywatel. W ramach realizacji projektu , po rozpoznaniu środowiska i zdiagnozowaniu problemów, przeprowadzono wśród mieszkańców ankietę.

Ankietą objęto 139 mężczyzn i 219 kobiet , razem 358 osób. Z ankiety wynika, że większość respondentów nie ma w cale kontaktu z wójtem (175 osób) i radnymi (158 osób). Tak samo większość opowiedziała się za dyżurami zarówno wójta jak i radnych. Wójt winien dyżurować dwa razy w tygodniu tak się określiło 157 mieszkańców. Aż 216 osób jest za utworzeniem punktów dyżurów radnych, które według 149 osób winny się odbywać raz w miesiącu. Kontakt z sołtysem większość ankietowanych ( 160 osób) oceniła jako dobry , także większość (169 osób) uznała , że zebrania wiejskie winny się odbywać co miesiąc. Za wydawaniem gazetki lokalnej opowiedziało się 312 osób. Powinna być wydawana co miesiąc tak zasugerowało 240 mieszkańców. Na pytanie "czy korzystasz ze strony internetowej gminy" odpowiedzi "tak" udzieliło zaledwie 80 osób. Połowa ankietowanych uważa, że są widoczne w ich miejscowościach ogłoszenia i informacje, pozostali uważają, że nie lub nie mają zdania. Z analizy ankiet wynika, że komunikacja pomiędzy władzami i mieszkańcami jest niedostateczna, a obywatele nie są informowani o przysługującym im prawach i możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez Wójta Gminy.

Następnym działaniem ujętym w harmonogramie projektu było zredagowanie i wydanie gazety lokalnej. Gazetkę pod tytułem "Nowiny z Gminy" wydało Stowarzyszenie "Dąbrowiacy" z udziałem wolontariuszy. Sfinansowano ją z pozyskanych od sponsorów środków.

Jak budować mosty – podsumowanie projektu “Daj głos mieszkańcom!”

Organizatorzy projektu “Daj głos mieszkańcom!” – Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Fundacja im. S. Batorego – przedstawiają publikację pt. “Jak budować mosty”, podsumowującą jego realizację.

br /221

Kalendarz

16 Grudnia 2017
Sobota
Imieniny obchodzą:
Adelajda, Ado,
Albina, Alina,
Ananiasz, Bean,
Zdzisława
Do końca roku zostało 16 dni.

Mini galeria